SUPPORT@CAMELOT    
Mail-A-LoT
Ask-A-LoT (FAQ)
  ANGEBOTE@CAMELOT    
Angebote
AGB
Widerruf
Kontakt
Datenschutz
  INFO@CAMELOT    
Unternehmen
News-A-LoT
Story-A-LoT
Presse-A-LoT
Other Camelots
  WORK@CAMELOT    
Jobs
Team
  AKTION@CAMELOT    
Onlinespiel
Tafelrunde
Suche
CameloT CameloT 
Standort: /home/tafelrunde/history.php   
  Tafelrunden History  
Mail-A-Lot  Change-A-Lot  Job-A-Lot  Search-A-Lot  
vergangene Tafelrunden 1. am 27.11.1995 im Internet-Cafe, Nymphenburger Str.
 2. am 18.01.1996 (Termin abgesagt)
 3. am 29.02.1996 im No Name, Winzererstr.
 4. am 14.03.1996 im Restaurant "Der Grieche", Winzererstr.
 5. am 28.03.1996 im Restaurant "Der Grieche", Winzererstr.
 6. am 25.04.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 7. am 23.05.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 8. am 20.06.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 9. am 18.07.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 10. am 15.08.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 11. am 12.09.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 12. am 10.10.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 13. am 07.11.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 14. am 08.12.1996 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 15. am 02.01.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 16. am 30.01.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 17. am 27.02.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 18. am 27.03.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 19. am 24.04.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 20. am 22.05.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 21. am 19.06.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 22. am 17.07.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 23. am 14.08.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 24. am 11.09.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 25. am 09.10.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 26. am 06.11.1997 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 27. am 04.12.1997 im Rumpler
 28. am 01.01.1998 im Rumpler
 29. am 29.01.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 30. am 26.02.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 31. am 26.03.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 32. am 23.04.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 33. am 21.05.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 34. am 18.06.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 35. am 16.07.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 36. am 13.08.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 37. am 10.09.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 38. am 08.10.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 39. am 05.11.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 40. am 03.12.1998 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 41. am 07.01.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 42. am 04.02.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 43. am 04.03.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 44. am 01.04.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 45. am 29.04.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 46. am 27.05.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 47. am 24.06.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 48. am 19.08.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 49. am 16.09.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 50. am 14.10.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 51. am 11.11.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 52. am 09.12.1999 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 53. am 06.01.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 54. am 03.02.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 55. am 02.03.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 56. am 30.03.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 57. am 27.04.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 58. am 25.05.2000 in der Nachtkantine (Kunstpark Ost), Grafinger Str.
 59. am 22.06.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 60. am 20.07.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 61. am 17.08.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 62. am 14.09.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 63. am 12.10.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 64. am 09.11.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 65. am 07.12.2000 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 66. am 04.01.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 67. am 01.02.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 68. am 01.03.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 69. am 29.03.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 70. am 26.04.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 71. am 24.05.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 72. am 21.06.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 73. am 19.07.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 74. am 16.08.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 75. am 13.09.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 76. am 11.10.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 77. am 08.11.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 78. am 06.12.2001 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 79. am 03.01.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 80. am 31.01.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 81. am 28.02.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 82. am 28.03.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 83. am 25.04.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 84. am 23.05.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 85. am 20.06.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 86. am 18.07.2002 in der Nachtkantine (Kunstpark Ost), Grafinger Str.
 87. am 15.08.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 88. am 12.09.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 89. am 10.10.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 90. am 07.11.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 91. am 05.12.2002 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 92. am 02.01.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 93. am 30.01.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 94. am 27.02.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 95. am 27.03.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 96. am 24.04.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 97. am 22.05.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 98. am 19.06.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 99. am 17.07.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 100. am 14.08.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 101. am 11.09.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 102. am 09.10.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 103. am 06.11.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 104. am 04.12.2003 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 105. am 01.01.2004 im Pizza Hut, Lerchenauer Str.
 106. am 29.01.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 107. am 26.02.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 108. am 25.03.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 109. am 22.04.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 110. am 20.05.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 111. am 17.06.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 112. am 15.07.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 113. am 12.08.2004 in KlagenfurT, Klagenfurter Str. 22
 114. am 09.09.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 115. am 07.10.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 116. am 04.11.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 117. am 02.12.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 118. am 30.12.2004 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 119. am 27.01.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 120. am 24.02.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 121. am 24.03.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 122. am 21.04.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 123. am 19.05.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 124. am 16.06.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 125. am 14.07.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 126. am 11.08.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 127. am 08.09.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 128. am 06.10.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 129. am 03.11.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 130. am 01.12.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 131. am 29.12.2005 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 132. am 26.01.2006 im Sofia Grill, Lindwurmstr. 157
 133. am 23.02.2006 in der Taverne Agora, Aberlestr. 1 / Ecke Lindwurmstr.
 134. am 23.03.2006 in der Taverne Agora, Aberlestr. 1 / Ecke Lindwurmstr.
 135. am 20.04.2006 Alter Wirt Moosach, Dachauer Str. 274
 136. am 18.05.2006 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 137. am 15.06.2006 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 138. am 13.07.2006 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 139. am 10.08.2006 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 140. am 07.09.2006 Alter Wirt Moosach, Dachauer Str. 274
 141. am 05.10.2006 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 142. am 02.11.2006 "Bei Raffaele", Luisenstr. 47
 143. am 30.11.2006 Alter Wirt Moosach, Dachauer Str. 274 ??
 144. am 28.12.2006 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 145. am 25.01.2007 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 146. am 22.02.2007 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 147. am 22.03.2007 Dillinger, Hofmannstr. 19, 81379 M├╝nchen
 148. am 19.04.2007 Leo┬┤s Lounge, Rosenheimer Str. 98, 81669 M├╝nchen (um 20:30 Uhr!)
 149. am 17.05.2007 Dillinger, Georgenschwaigstr. 42, 80807 M├╝nchen
 150. am 14.06.2007 Dillinger, Georgenschwaigstr. 42, 80807 M├╝nchen
 151. am 12.07.2007 Dillinger, Georgenschwaigstr. 42, 80807 M├╝nchen
 152. am 09.08.2007 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, Muenchen
 153. am 06.09.2007 Dillinger Nord, Georgenschwaigstr. 42
 154. am 04.10.2007 Leo's Lounge, Rosenheimer Str. 98
 155. am 01.11.2007 Dillinger Nord, Georgenschwaigstr. 42
 156. am 29.11.2007 Rolandseck, Viktoriastr. 23
 157. am 27.12.2007 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87
 158. am 24.01.2008 Cava, Kazmairstr. 44
 159. am 20.02.2008 Dillinger, Georgenschwaigstr. 42, 80807 M├╝nchen
 160. am 20.03.2008 Dillinger Nord, Georgenschwaigstr. 42
 161. am 17.04.2008 Dillinger S├╝d, Hofmannstr. 19 um 20:30 Uhr
 162. am 15.05.2008 Cava, Kazmairstr. 44
 163. am 12.06.2008 KFC Euroindustriepark (neben dem McD) um 20:30 Uhr
 164. am 10.07.2008 Dillinger Nord, Georgenschwaigstr. 42
 165. am 07.08.2008 Cava, Kazmairstr. 44
 166. am 04.09.2008 unbekannt
 167. am 30.10.2008 unbekannt
 168. am 27.11.2008 Baal, Kreittmayrstr. 26
 169. am 25.12.2008 unbekannt
 170. am 22.01.2009 Ersatz-TR im CCC-B├╝ro ??
 171. am 19.02.2009 Cava, Kazmairstr. 44
 172. am 19.03.2009 Cava, Kazmairstr. 44
 173. am 16.04.2009 Cava, Kazmairstr. 44
 174. am 14.05.2009 Leo's Lounge, Rosenheimer Str. 98
 175. am 11.06.2009 Dillinger Nord, Georgenschwaigstr. 42
 176. am 09.07.2009 Cava, Kazmairstr. 44
 177. am 06.08.2009 Storcheneck, Nelkenweg 3
 178. am 03.09.2009 Restaurant Hu, Boschetsrieder Str. 72
 179. am 01.10.2009 ausgefallen
 180. am 29.10.2009 Cava, Kazmairstr. 44
 181. am 26.11.2009 B├╝rger┬┤s, Gr├Âbenzeller Str. 40, 80997 M├╝nchen, http://www.buergersrestaurant.de/
 182. am 24.12.2009 ausgefallen
 183. am 21.01.2010 Cafe Blue, Implerstr. 2, 81371 M├╝nchen
 184. am 18.02.2010 Cava, Kazmairstr. 44
 185. am 18.03.2010 Dillinger, Hofmannstr. 19, 81379 M├╝nchen
 186. am 15.04.2010 Ziegelhaus, Knorrstr. 172, 80937 M├╝nchen, http://www.ziegelhaus-muenchen.de/
 187. am 13.05.2010 B├╝rger┬┤s, Gr├Âbenzeller Str. 40, 80997 M├╝nchen, http://www.buergersrestaurant.de/
 188. am 10.06.2010 Cava, Kazmairstr. 44
 189. am 08.07.2010 Hirschgarten
 190. am 05.08.2010 Cava, Kazmairstr. 44
 191. am 02.09.2010 B├╝rger┬┤s, Gr├Âbenzeller Str. 40, 80997 M├╝nchen, http://www.buergersrestaurant.de/
 192. am 30.09.2010 Sushi Ryu, Foehringer Allee 9, Unterfoehring
 193. am 28.10.2010 Rama, Arnulfstr. 114, 80636 M├╝nchen, http://www.restaurant-rama.de/
 194. am 25.11.2010 Cafe Neuhauser, Schulstr. 28, http://www.cafeneuhauser.de/
 195. am 23.12.2010 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 196. am 20.01.2011 Asien Perle, Agnes-Bernauer-Str 51, 80687 M-Laim (mit CCC)
 197. am 17.02.2011 Rama, Arnulfstr. 114, 80636 M├╝nchen, http://www.restaurant-rama.de/
 198. am 17.03.2011 Cava, Kazmairstr. 44
 199. am 14.04.2011 Rama, Arnulfstr. 114, 80636 M├╝nchen, http://www.restaurant-rama.de/
 200. am 12.05.2011 ausgefallen
 201. am 09.06.2011 Sinans, Goetheplatz
 202. am 07.07.2011 ?
 203. am 04.08.2011 Cafe Neuhauser, Schulstr. 28, http://www.cafeneuhauser.de/
 204. am 01.09.2011 (Ort steht noch nicht fest)
 205. am 29.09.2011 (Ort steht noch nicht fest)
 206. am 27.10.2011 Taj Mahal, Nymphenburger Str. 145 / Ecke Landshuter Allee, 80636 M├╝nchen, http://www.taj-mahal-muenchen.de/
 207. am 24.11.2011 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 208. am 22.12.2011 Rama, Arnulfstr. 114, 80636 M├╝nchen, http://www.restaurant-rama.de/
 209. am 19.01.2012 Rama, Arnulfstr. 114, 80636 M├╝nchen, http://www.restaurant-rama.de/
 210. am 16.02.2012 Cava, Kazmairstr. 44
 211. am 15.03.2012 Leo's Lounge, Rosenheimer Str. 98, 81669 M├╝nchen
 212. am 12.04.2012 Dillinger, Gr├Âbenzellerstr. 40, 80997 M├╝nchen, http://www.dillinger-bar.de/index.php/oeffnungszeiten-kontakt-moosach
 213. am 10.05.2012 Chinarestaurant HU, Boschetsrieder Str. 72, 81379 M├╝nchen, http://www.restauranthu.de/
 214. am 07.06.2012 La Cambusa, Cosimastr. 4, 81927 Muenchen, www.lacambusa.de
 215. am 05.07.2012 Villa Dante, Dantestra├če 22, 80637 M├╝nchen, http://www.villa-dante.de/
 216. am 02.08.2012 ausgefallen
 217. am 30.08.2012 Namaste, Rosenkavalierplatz 12, 81925 M├╝nchen
 218. am 27.09.2012 La Cambusa, Cosimastr. 4
 219. am 25.10.2012 Rama, Arnulfstr. 114, 80636 M├╝nchen, http://www.restaurant-rama.de/
 220. am 22.11.2012 Lal Qila im Storcheneck Nelkenweg 3, Ecke Aidenbachstr., 81379 M├╝nchen, http://www.lal-qila.de/
 221. am 20.12.2012 ausgefallen
 222. am 17.01.2013 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 223. am 14.02.2013 Klinglwirt, Balanstr. 16, 81669 M├╝nchen, www.klinglwirt.de
 224. am 14.03.2013 Scheidegger, Bauerstr. 16, M├╝nchen, http://www.scheidegger-schwabing.de/
 225. am 11.04.2013 unbekannt
 226. am 09.05.2013 ausgefallen
 227. am 06.06.2013 Hofbr├Ąukeller, Innere Wiener Str. 19, 81667 M├╝nchen, http://www.hofbraeukeller.de/
 228. am 04.07.2013 Scheidegger, Bauerstr. 16, M├╝nchen, http://www.scheidegger-schwabing.de/
 229. am 01.08.2013 unbekannt
 230. am 29.08.2013 unbekannt
 231. am 26.09.2013 unbekannt
 232. am 24.10.2013 ausgefallen
 233. am 21.11.2013 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 234. am 19.12.2013 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 235. am 15.01.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 236. am 13.02.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 237. am 13.03.2014 ausgefallen
 238. am 10.04.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 239. am 08.05.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 240. am 05.06.2014 unbekannt
 241. am 03.07.2014 ausgefallen
 242. am 29.07.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 243. am 28.08.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 244. am 25.09.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 245. am 23.10.2014 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 246. am 20.11.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 247. am 18.12.2014 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 248. am 15.01.2015 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 249. am 12.02.2015 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 250. am 12.03.2015 Ysenegger, Ysenburgstrasse 3, M├╝nchen
 251. am 09.04.2015 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 252. am 07.05.2015 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 253. am 04.06.2015 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 254. am 02.07.2015 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 255. am 30.07.2015 Dhaba, Belgradstr. 16, 80796 M├╝nchen
 256. am 27.08.2015 Brunnergarten, Schlei├čheimer Str. 280b, 80809 M├╝nchen
 257. am 24.09.2015 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 258. am 22.10.2015 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 259. am 19.11.2015 20 Jahre Tafelrunde im Taj Mahal, Nymphenburger Str. 145, 80636 M├╝nchen (das erste Internet-Cafe in Muenchen)
 260. am 17.12.2015 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 261. am 14.01.2016 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 262. am 11.02.2016 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 263. am 10.03.2016 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 264. am 07.04.2016 ausgefallen
 265. am 05.05.2016 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 266. am 02.06.2016 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 267. am 30.06.2016 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 268. am 28.07.2016 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 269. am 25.08.2016 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 270. am 22.09.2016 ausgefallen
 271. am 20.10.2016 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 272. am 17.11.2016 ausgefallen
 273. am 15.12.2016 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen
 274. am 12.01.2017 ausgefallen
 275. am 09.02.2017 Uhrim Rama, Bahnhofpl. 5, Ismaning
 276. am 09.03.2017 ausgefallen
 277. am 06.04.2017 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 278. am 04.05.2017 ausgefallen
 279. am 01.06.2017 ausgefallen
 280. am 29.06.2017 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 281. am 27.07.2017 ausgefallen
 282. am 24.08.2017 ausgefallen
 283. am 21.09.2017 ausgefallen
 284. am 19.10.2017 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 285. am 16.11.2017 ausgefallen
 286. am 14.12.2017 ausgefallen
 287. am 11.01.2018 Dillinger, Groebenzellerstr. 40
 288. am 08.02.2018 Namaste, Rosenkavalierplatz 12
 289. am 08.03.2018 ausgefallen
 290. am 05.04.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 291. am 03.05.2018 ausgefallen
 292. am 31.05.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 293. am 28.06.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 294. am 26.07.2018 ausgefallen
 295. am 23.08.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19 Uhr)
 296. am 20.09.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 297. am 18.10.2018 ausgefallen
 298. am 15.11.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 299. am 13.12.2018 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 300. am 10.01.2019 ausgefallen
 301. am 07.02.2019 ausgefallen
 302. am 07.03.2019 Shiraj, Leonrodstr. 56, 80636 M├╝nchen
 303. am 04.04.2019 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 304. am 02.05.2019 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 305. am 30.05.2019 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 306. am 27.06.2019 Hirschgarten (19 Uhr)
 307. am 25.07.2019 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen
 308. am 22.08.2019 ausgefallen
 309. am 19.09.2019 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 310. am 17.10.2019 Bl├╝cher, Keferloherstr. 87, 80807 M├╝nchen
 311. am 14.11.2019 ausgefallen
 312. am 12.12.2019 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen
 313. am 09.01.2020 ausgefallen
 314. am 05.03.2020 ausgefallen
 315. am 02.04.2020 Zoom, https://zoom.us/j/391291395 - spaeter https://webex.muc.ccc.de/tafelrunde
 316. am 30.04.2020 Zoom, https://us04web.zoom.us/j/71999618614?pwd=eXhkdjlic2VpeVJiU1NBQVpScHdKZz09
 317. am 28.05.2020 ausgefallen (Corona)
 318. am 25.06.2020 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19 Uhr!)
 319. am 23.07.2020 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19 Uhr!)
 320. am 20.08.2020 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (20:30 Uhr!)
 321. am 17.09.2020 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (19:00 Uhr!)
 322. am 15.10.2020 ausgefallen
 323. am 12.11.2020 Zoom, https://us02web.zoom.us/j/81492179480?pwd=akREL2RqNWUydHY2NkdZbmtuU2JWZz09 (19:00 Uhr!)
 324. am 10.12.2020 Zoom, https://us02web.zoom.us/j/82565759292?pwd=Uy80QmRCbHZLK1RudWxpOWVNMDd6Zz09 (19:00 Uhr!)
 325. am 07.01.2021 ausgefallen (Corona)
 326. am 04.02.2021 ausgefallen (Corona)
 327. am 04.03.2021 ausgefallen (Corona)
 328. am 01.04.2021 ausgefallen (Corona)
 329. am 29.04.2021 Zoom, https://us02web.zoom.us/j/89418058789?pwd=anFpUFFVcG9yMXo2NDNDYUNXU1BCUT09 (19:00 Uhr!)
 330. am 27.05.2021 ausgefallen (Corona)
 331. am 24.06.2021 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (19:00 Uhr!)
 332. am 22.07.2021 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (19:00 Uhr!)
 333. am 19.08.2021 ausgefallen
 334. am 16.09.2021 ausgefallen
 335. am 14.10.2021 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19 Uhr!)
 336. am 11.11.2021 Zoom, https://us02web.zoom.us/j/89418058789?pwd=anFpUFFVcG9yMXo2NDNDYUNXU1BCUT09 (19:00 Uhr!)
 337. am 09.12.2021 Zoom, https://us02web.zoom.us/j/89418058789?pwd=anFpUFFVcG9yMXo2NDNDYUNXU1BCUT09 (19:00 Uhr!)
 338. am 06.01.2022 ausgefallen (kein Bedarf)
 339. am 03.02.2022 ausgefallen (kein Bedarf)
 340. am 03.03.2022 BBB, https://bbb.089.at/b/ux3-ucm-fzh-ex5 (19:00 Uhr!)
 341. am 31.03.2022 ausgefallen (kein Bedarf)
 342. am 28.04.2022 ausgefallen (kein Bedarf)
 343. am 25.05.2022 ausgefallen (kein Bedarf)
 344. am 23.06.2022 ausgefallen (kein Bedarf)
 345. am 21.07.2022 unbekannt
 346. am 18.08.2022 Shiraj, https://www.shiraj.de/ (19 Uhr!)
 347. am 15.09.2022 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen
 348. am 13.10.2022 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 349. am 10.11.2022 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 350. am 08.12.2022 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 351. am 05.01.2023 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 352. am 02.02.2023 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 353. am 02.03.2023 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 354. am 30.03.2023 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen
 355. am 27.04.2023 unbekannt
 356. am 25.05.2023 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19 Uhr!)
 357. am 22.06.2023 https://meet.ptk.at/Tafelrunde
 358. am 20.07.2023 ausgefallen
 359. am 17.08.2023 ausgefallen
 360. am 14.09.2023 ausgefallen
 361. am 12.10.2023 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (19 Uhr!)
 362. am 09.11.2023 unbekannt
 363. am 07.12.2023 unbekannt
 364. am 04.01.2024 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (19 Uhr!)
 365. am 01.02.2024 ausgefallen
 366. am 29.02.2024 ausgefallen
 367. am 28.03.2024 Bei Makis - Nur einmal leben, Riesenfeldstr. 72, 80809 M├╝nchen (19 Uhr!)
 368. am 25.04.2024 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19 Uhr!)
 369. am 23.05.2024 Poseidon, Leonrodstr. 85, 80636 M├╝nchen (19:30 Uhr!)
 370. am 20.06.2024 unbekannt


künftige Tafelrunden - nächste Tafelrunde
Druckbare Version dieser Seite
Copyright 2001-2007 CameloT e.K.